Ifølge en gjennomgang gjort av NRK, vil det ligge an til at det blir 390 kommuner, fra dagens 428 kommuner.

LES OGSÅ: Klart for 29 nye, sammenslåtte kommuner

Skogen Lund sa i fjor til NRK at om ikke antall kommuner ble halvert etter kommunereformen, ville reformen være bortkastet.

Ut ifra prognosen til NRK, står hun på sitt fortsatt.

– Dette blir en justering, ikke en reform, sier hun til NRK.

Det er flere punkter NHO-sjefen peker på, der hun mener at en justering, som det nå ser ut til å bli, vil gjøre vondt verre.

Man er blant annet langt unna å nå den reduksjonen som må til for å lykkes og analyser som NHO har gjort konkluderer med at det ideelle kommunetallet burde være 100 kommuner.

LES OGSÅ: Tvinger ikke kommunene

Skulle dagens resultat av kommunereformen bli stående, er også Skoen Lund redd for at politikerne vil føle at de har gjort noe, og så la det gå flere år før tanken om en eventuell ny kommunereform vil bli gjennomført.

Fakta om kommunereformen

* Målet med kommunereformen er å redusere antallet kommuner fra dagens 428.

* Kommunene har frist 1. juli med å fatte vedtak om sammenslåing eller ikke.

* Fylkesmennene skal nå tegne kart med sine anbefalinger for kommunestruktur i fylket.

* Innen 1. oktober skal de sende sine faglige råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

* Våren 2017 skal regjeringen legge fram sin proposisjon om kommunestruktur. Deretter skal den behandles i Stortinget.

* Reformen er basert på frivillighet, men det åpnes for tvang i spesielle tilfeller.

* Hele reformen skal være på plass innen 1. januar 2020.