– Hvis regjeringen velger å tvangssammenslå kommuner, så kommer vi til å reversere dette med én gang og gi de kommunene som ønsker det, muligheten til å ta vare på sitt lokale selvstyre, sier Vedum til NTB.

Til høsten starter prosessen med å tegne et nytt kommunekart for Norge, når alle fylkesmennene skal legge fram sine anbefalinger for regjeringen. Regjeringen har varslet at også kommuner som ikke ønsker det, kan bli slått sammen fra neste vår.

I tillegg vil Vedum gjøre om på det nye inntektssystemet for kommunene.

– Det grepet regjeringen har tatt med å straffe små kommuner økonomisk, vil jeg endre, lover han.