Stortinget har vedtatt å slå sammen 111 kommuner til 43 nye.

Sanner har bedt kommunene avklare navnevalg, antall representanter i kommunestyret, sammensetting og arbeidsfordeling i sammenslåingsprosessen.

I en merknad framgår det at «enighet om funksjonsfordeling og andre ting som skal være avklart mellom kommunene, bør være endelig besluttet og avklart før 25. august», skriver Klassekampen.

– Det er helt useriøst, og man får ikke noen reelle debatter når man haster behandlingen gjennom sommeren. Da blir det bare en skinnprosess, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han mener regjeringen tvinger sammenslåingene gjennom før valget til høsten, selv om kommunene i praksis ikke blir slått sammen før i 2020. Vedum spår dårlige og dyre løsninger.

Sanner avviser at hensikten var å bli ferdige med avgjørelser før valget.

– Det viktige er at kommuner som er vedtatt sammenslått kommer raskt i gang med det formelle samarbeidet og diskuterer viktige element når en ny kommune skal bygges.

– Jeg tror det er fint å få på plass avklaringer, slik at det blir mindre utrygghet for både ansatte og innbyggere, sier han.