Bruddet i forhandlingene med Våler tidligere i høst har altså ikke skremt vekk tanken om en Solør-kommune i en eller annen form. Åsnes kommunestyre ga tidlig klart signal om at en Solør-kommune er de beste og mest framtidsrettede alternativene for Åsnes kommunes innbyggere.

Innbyggerundersøkelsen fra november 2015 viser også at befolkningen i Åsnes er positive til endringer i kommunestrukturen og spesielt endringer der Åsnes slår seg sammen med Våler, eller Våler og Grue. Innbyggernes syn på dette samsvarer med det et enstemmig kommunestyre ser som de beste alternativene for Åsnes kommune inn i framtiden.

Forhandlingene om en intensjonsavtale brøt som kjent sammen tidligere i høst etter at Våler kommunestyre stilte krav om en kontrakt der Åsnes kommune skulle forplikte seg til å være med på bygging av ny, felles ungdomsskole i Våler så fort som mulig.

Det er i øyeblikket om, og eventuelt når, nye forhandlinger mellom Åsnes og Våler kan komme i gang igjen. Men signalene fra Åsnes kommunestyre er altså at man fortsatt ser en Solør-kommune med alle tre eller to av kommunene sammen.

LES MER OM KOMMUNEREFORMEN HER!