REPRESALIER: Bygda samles, og statspolitiet vil straffe dem som sprengte arkivet.
Cathrine Loraas Møystad

Tre skudd i mørket

Arkivet er sprengt, nazistene er rasende. I den kalde mainatta blir tre skutt. Det er levende rollespill om krigen på Glomdalsmuseet.
Publisert