Konkurranse på norsk jernbane sparer skattebetalerne for milliarder av kroner. Tiden og fornuften har løpt ifra det gamle statsmonopolet. Nå drives norsk jernbane billigere enn noen gang.

Regjeringens jernbanereform har også kommet til Innlandet. Rørosbanen drives nå av svenske SJ som nettopp kunne melde at det kommer to nye avganger: en fra Røros til Hamar på formiddagen, og en fra Hamar til Røros på ettermiddagen. Driften gjøres med de samme ansatte og de samme togene. Forskjellen fra tidligere er at driften på Rørosbanen og seks andre strekninger i Norge har blitt 75 prosent billigere.

Konkurranse på jernbanen betyr ikke at Vy er uegnet til å drive jernbanetransport i Norge. Det betyr bare at Vy ikke lengre har enerett til å gjøre det, og de må tilpasse seg det markedet de opererer i og tilby en bedre pris – noe de også gjorde i konkurransen om å drive Rørosbanen. I 2005 ble Gjøvikbanen konkurranseutsatt, og der var det Vy (datidens NSB) som vant. Resultatet ble lavere kostnader for det offentlige og et bedre tilbud for passasjerene uten at det gikk på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Dette er hovedkonklusjonen i en evaluering som Transportøkonomisk institutt gjorde fem år etter konkurranseutsettingen.

Foran oss har vi store samferdselsprosjekter som vil koste mye og som er viktig å prioritere for å knytte distriktene og byene bedre sammen. Vi har store ambisjoner om å legge bedre til rette for næringsliv, arbeidsplasser og attraktive bokommuner. Til dette trenger vi en fortsatt storstilt vei- og jernbaneutbygging. Da skulle det bare mangle at vi sparer penger der det er mulig, så lenge dette ikke går utover kvaliteten på tilbudet og de ansattes forhold.

I 2015 ble Stortinget møtt av demonstranter som hevdet at jernbanereformen ville rasere Norge. Venstresiden i norsk politikk ga sin uforbeholdne støtte til denne påstanden. I dag ser vi resultatene: prisen staten betaler for de gjennomførte anbudene har gått fra 1,2 milliarder kroner til 301 millioner kroner i året. Det går rett og slett ikke an å være motstander av dette.

Flere jernbanestrekninger skal i tiden framover konkurranseutsettes. Her har norske Vy alle muligheter til å delta i konkurransen om å tilby best kvalitet og best pris på reisene. For det er ikke sånn at det bare er prisen som er avgjørende. Kvalitet på tjenesten vektlegges nærmere 50 prosent. For Rørosbanens del var det svenske SJ som i denne omgang stakk av med seieren for pris og kvalitet. Dette kan ikke være noe annet enn en god motivasjon for Vy til å tilby det samme i framtiden.

Anna Molberg
Innlandet Høyre