Konkurs truer selskapet som bygde den nye idrettshallen

I et forsøk på å unngå konkurs har Oslo-firmaet Control AS, som hadde totalentreprisen på Søndre Elverum idrettshall, foreslått en frivillig gjeldsordning, der kreditorene bare får 28 prosent av utestående beløp.