Korona-kriseteamet lover å bistå også i ferien – dette er status akkurat nå

Korona-kriseteamet i Sør-Østerdal holder trykket oppe gjennom sommeren. Halvparten av bedriftene som har fått hjelp så langt, holder til i Elverum.