Koronakrisen kostet Skistar 413 millioner svenske kroner

STORTAP: Koronakrisa har kostet Skistar mer enn 400 millioner kroner.  Bildet er tatt mandag 16. mars, tre dager etter at selskapets anlegg i Trysilfjellet ble stengt for sesongen.

STORTAP: Koronakrisa har kostet Skistar mer enn 400 millioner kroner. Bildet er tatt mandag 16. mars, tre dager etter at selskapets anlegg i Trysilfjellet ble stengt for sesongen. Foto:

Nedstengningen av skianlegg i Norge, Sverige og Østerrike som følge av spredning av koronaviruset kostet Skistar mer enn 400 millioner svenske kroner.

DEL

Selskapets inntektstap i tredje kvartal av inntektsåret ble noe redusert av variable kostnader og reduksjon av faste kostnader til lønn, markedsføring og drift, samtidig som planlagte investeringer for nærmere 181 millioner svenske kroner ble satt på vent.

Delårsrapporten, fra september 2019 til mai 2020, er uvant dyster lesning for den svenskbaserte skigiganten.

Minus 42 prosent

Nettoomsetningen for hele perioden er redusert med 355 millioner svenske kroner, noe som er en nedgang på 14 prosent sammenliknet med foregående år. Resultatet etter skatt er 42 prosent svakere (387 millioner svenske kroner, mot 667 millioner i tilsvarende periode i 2018/2019), mens resultat per aksje endre på 4,94 svenske kroner, noe som også er en reduksjon på 42 prosent sammenliknet med foregående år.

I tredje kvartal gikk nettoomsetningen ned hele 48 prosent, fra 939 til 486 millioner svenske kroner, mens resultatet etter skatt gikk ned hele 104 prosent, fra 256 millioner svenske kroner til minus til millioner. Resultat per aksje ble redusert med 102 prosent, fra 3,30 svenske kroner til -0,07 svenske kroner.

Skistar stengte heisene i Trysil fredag 13. mars, en dag etter at sesongen ble avsluttet i Hemsedal.

På Skistars svenske destinasjoner gikk anleggene fram til 6. april, da de svenske folkehelsemyndighetene rådet drivere av svenske anlegg til å stenge for sesongen.

Vil søke støtte

– Å avslutte sesongen tidligere, i kombinasjon med reiseforbud i de land vi har virksomhet, har medført et intensivt arbeid med å se over våre kostnader og planlagte investeringer, sier selskapets konsernsjef, Stefan Sjöstrand, i en pressemelding.

– Vi vil søke om støtte for delvis å dekke faste kostnader i Norge og Sverige. I perioden har vi fått statsstøtte i Sverige koblet til korttidsarbeid. I Norge har støtten kommet i form av forenklede prosedyrer slik at staten tar et større ansvar for de ansatte og dermed lavere personalkostnader for SkiStar, sier han videre.


Artikkeltags