Kraftig nedgang i grensehandelen

Ikke uventet har koronarestriksjonene sørget for en kraftig nedgang i grensehandelen