Kraftig nedgang i permitteringer i Nord-Østerdals-bedrifter

Antall bedrifter i Nord-Østerdal med permitterte ansatte på grunn av koronapandemien har gått kraftig ned, fra 55 til 30 prosent.