I en pressemelding tilføyer han at Rendalen er av de kommunene hvor de ønsker å bidra til aktivitet og mangfold.

Betyr mye

– Vi ønsker å nå flest mulig folk med våre sponsormidler. Alle grupper av befolkningen skal kunne delta i aktiviteter. Slike aktiviteter bedrer integreringen av innflyttere og innvandrere og det skaper bolyst i Nord-Østerdalen. Gjennom å være generalsponsor vet vi at våre sponsormidler når alle grupper i Rendalen idrettslag, sier Often i Nord-Østerdal kraftlag (NØK).

Sponsoransvarlig i Rendalen Idrettslag Kristoffer Låg er enig.

– For oss betyr det mye at vi har langsiktige gode sponsorer. Vi har et bredt tilbud, mange aktive og frivillige som nå får glede av disse midlene fra NØK.

Aktivt idrettslag

Låg legger til at Rendalen Idrettslag har svært mange aktiviteter.

– Vi har aktive grupper i alt fra fotball, ski, barneidrett og til svømming og en egen turgruppe med mange aktiviteter. Det er betydelig med dugnadsinnsats som legges ned for å opprettholde alle disse tilbudene.

– Det betyr mye å ha gode stabile sponsorer. Idrett og aktivitetstilbud betyr mye for hele befolkningen i Rendalen, kan han fortelle.

Avtalen mellom Rendalen idrettslag og NØK varer ut 2023. NØK profileres på treningstøy og på både Kværnesodden fotballbane og Elvål skistadion.