Naturvernforbundet konstaterer at både myrhauk, villrein og blåstrupe går en litt mindre truende framtid i vente etter at nytt kraftverk i Einunna nå er lagt til side.

– Når verken fornuft eller store naturverdier klarer å stoppe selv de mest unødvendige inngrepene, får vi være fornøyd når markedskreftene gjør jobben i stedet for, sier en lettet Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding.

LES OGSÅ: Avgjør Einunna før sommeren

Det var i en pressemelding onsdag at styret i Østerdalen Kraftproduksjon AS informerte om at de har vedtatt å rehabilitere Einunna kraftverk og Markbulia dam til 130 millioner kroner, i stedet for en større kraftutbygging til 500 millioner kroner.

– Dette ser ut til å være helt tråd med hva vi foreslo fra begynnelsen av, sier Gjermund Gjestvang i Naturvernforbundet i Hedmark.

Haltbrekken påpeker at Einunna var blant de aller høyest prioriterte vassdragene i Naturvernforbundet.

– I et land som flommer over av kraft og som fortsetter å legge press på det viktigste vi har igjen av verdifull vassdragsnatur, var mer utbygging av enestående Einunna det siste vi trengte, sier Haltbrekken.

Han mener det storslagne kulturlandskapet og de markante naturverdiene fortjener bedre.

– Nå sender vi en hilsen til en av våre mest truede rovfugler: Hei Myrhauk! Du har fått en ny sjanse. Lykke til med framtidige hekkinger, og stell fortsatt pent med ditt dyrebare avkom!, sier Haltbrekken.

Gjestvang mener dette er en stor dag for naturvernet i Hedmark.

– Vedtaket om å ruste opp og modernisere det eksisterende kraftverket, i stedet for å demme ned svære nye naturarealer, er selvsagt det eneste framtidsrettede, sier Gjestvang, som mener dette er et høyst aktuelt alternativ også i andre områder.