Prislappen på rehabiliteringen av Einunna kraftverk og Markbulia dam er satt til 130 millioner kroner.

Det skriver Nord-Østerdal kraftlag i en pressemelding onsdag:

Østerdalen Kraftproduksjon AS (ØKAS) og Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) fikk ved kongelig resolusjon 23. oktober 2015 konsesjon for henholdsvis nytt Einunna Kraftverk og økt regulering i Markbulia med 7 m, dvs. HRV +867.

Fordi grunnlaget for søknaden var utarbeidet for mange ar siden, var det det nødvendig med en oppgradering i forhold til kostnader og prisforventninger. Østerdalen Kraftproduksjon AS har nå sett pa tre utbyggingsløsninger:

■ Konsesjonsgitt løsning med ny kraftstasjon og vannvei i fjell samt ny dam i Markbulia.

■ Ny kraftstasjon og vannvei i fjell (som konsesjonsgitt) uten ny dam i Markbulia.

■ Rehabilitering av dagens kraftverk med gjenbruk av eksisterende vannvei.

Investeringsanalysen for disse 3 alternativene viser at en rehabilitering av dagens kraftverk med gjenbruk av eksisterende vannvei gir et betydelig bedre resultat enn de to andre. I dette er det hensyntatt forhold til skatteregime, konsesjonsmyndigheter og at løsningen er robust for framtidig endringer i rammebetingelsene.

Rehabilitering av Markbulia dam har en beregnet kostnad pa 60 mill. kroner mens tilsvarende for kraftverket er 70 mill. kroner, tilsammen 130 mill. kroner.

Styret i Østerdalen Kraftproduksjon AS har på bakgrunn av dette vedtatt a gjennomfore detaljplanlegging og innhenting av priser som underlag for en endelig beslutning om rehabilitering av Einunna kraftverk og Markbulia dam.