Ordfører i Folldal, Hilde Frankmo Tveråen (Ap), synes det er positivt av Glommen og Langens Brukseierforening (GLB) og Østerdalen kraftproduksjon AS (ØKAS) fikk konsesjon i statsråd som innebærer bygging av nytt kraftverk i Einunndalen og økt regulering til 7 meter i innsjøen Markbulia.

– En utbygging vil gi inntekter og arbeidsplasser til kommunen. Det er positivt, understreker ordføreren. Hun har selvfølgelig registert at flere er negative til konsesjonen, men tenker at utbygging på laveste nivå ikke har så mange negative ringvirkninger.

Partileder for Ap i Folldal, Gro Eli Svendsen Slemmen, gir ordføreren full støtte og viser til Aps forsalg til uttalelse til NVEs tilleggsvurderinger med vekt på verdiskapning, positive økonomisek ringvirkninger på kort og lang sikt som ble lagt fram for kommunestyret i desember 2013.

– Folldal kommune vil få økte årlige inntekter i form av skatter og avgifter, stipulert til mellom 1,25 og 1,35 millioner kroner ved det minste utbyggingsalternativet som det er gitt konsesjon på, sier Svendsen Slemmen. Hun understreker også at kommunen vil kunne framforhandle avtaler på tilleggsytelser fra utbygger, noe som kan dreie seg om engangskompensasjoner, faste årlige bidrag eller eierskap.

Da Ap hadde flertall i kommunestyret i Folldal, støttet de kraftutbygging i Einunna.

Forrige fireårsperiode hadde Sp og SV flertall.

De støttet ikke en utbygging.

Nå har Ap igjen flertall sammen med Samlingslista, noe som kan resultere i et kommunestyre som er positivt til kraftutbygging.

Samlingslista i Folldal skal ha møte om saken mandag kveld.

Kjell Brennodden i Folldal skapte furore da han i oktober 2013 kom med en meningsytring på nettsiden minsak.no der han ønsket at kommunestyret skulle belyse den lokale verdiskapningen en kraftutbygging ville gi. Over 100 folldøler støttet Brennodden i løpet av få dager.

– Kraftutbyggingen er bra å få til bygda. Den vil gi positive ringvirkninger for bygda. Dette blir kjempebra, sier Brennodden.

LES OGSÅ: