Krever snarlig avklaring av dramatisk forslag: – Kommunen risikerer å få null og niks. Dette må stoppes

Ordfører Bjørnar Tollan Jordet kan glede seg over kraftutbygging og aktivitet. Men om skattesystemet endres, risikerer Tolga å sitte igjen med fint lite i kassa.