(Hamar Dagblad)

For mange kreftpasienter kan det fort blir en høy terskel for å spørre etter hjelp. Mange føler seg litt til bry og frykter litt for å bruke opp sine nærmeste hvis de trenger mye bistand i en tøff hverdag. For nærmeste pårørende kan det også være vanskelig å være til stede i ønsket utstrekning, så derfor er det i alles interesse at det finnes et apparat som gjør at de kreftrammede blir ivaretatt på best mulig måte. Derfor vil Kreftforeningen nå etablere tre nye tilbud.

– Dette har blitt veldig godt mottatt i andre distrikter, forteller Berit Jevnaker, distriktssjef i Kreftforeningen og rådgiver i foreningen, Hanne Andresen Midtmoen.

Hyggelige kjøreturer

Det ene tilbudet det trengs frivillige til er følgetjenesten. Gjennom følgetjenesten kan kreftpasienter bli kjørt og få hyggelig følge av frivillige når de skal til behandling på sykehus, til fastlegen eller aktiviteter og ærender knyttet til kreftsykdommen. Det kan for eksempel være følge til fysioterapi, ergoterapi, tannlege, trening og liknende.

De tilbyr også følge til vaksinasjon, både kreftpasienter og pårørende av kreftpasienten som har behov for hjelp med å komme seg til og fra vaksinering kan benytte seg av følgetjenesten.

– For å melde deg som frivillig til denne tjenesten må du selvfølgelig ha førerkort og disponere bil. Kjøreturene vil i all hovedsak være på dagtid, så det er viktig at de frivillige i følgetjenesten er tilgjengelige på dagtid, sier Jevnaker.

Navigasjonshjelp

En ting er å komme seg til og fra avtaler, men noe annet er å ha kunnskap og overskudd til å navigere i virvaret av offentlige tjenester, apper og bookingsider. Hvis du har gode kunnskaper innen dette i tillegg til lyst og evne til å lære bort er du trolig perfekt til det tilbudet som kalles Veiviseren.

– Mange trenger rett og slett en guide gjennom det offentlige. Det kan være vanskelig for mange å navigere i de offentlige tjenestene som de har bruk for, og som frivillig i veivisertjenesten er dette noe av det du skal bistå med, forteller Andresen Midtmoen.

«Husmorvikar»

Kreft kan tappe kroppen for krefter. Vanlige gjøremål kan bli et ork. Det er vanlig å ha behov for ekstra hjelp når man blir syk. Men mange synes det er vanskelig både å spørre om hjelp, og ta imot hjelp.

Kreftforeningen tilbyr derfor tjenesten Hverdagshjelpen. Gjennom frivillige i Hverdagshjelpen hjelper vi deg med praktiske gjøremål, som gjør at du kan bruke energien din til det du vil. De hjelper deg med alt fra å bære ved, klippe plenen, vaske vinduer, rydde boden eller måke snø, med mer. De frivillige hjelper til med oppgaver som du eller familien normalt sett ville gjort selv.

– Vi trenger også frivillige som kan bistå med daglige gjøremål, nærmest som en «husmorvikar,» sier Jevnaker.

Enkel kursing

Tilbudene skal etter hvert også rulles ut i andre deler av Innlandet, men Hamar og Stange er først ut. Her skal de iverksettes i den takten og rekkefølge som rekrutteringen av frivillige legger opp til. Det administrative i forbindelse med de ulike tilbudene er langt på veg klart, så om det i løpet av kort til for eksempel melder seg 2-3 personer som har lyst til å være veivisere vil det være mulig å starte opp dette rimelig fort.

– Alle frivillige må gjennom et kurs, men det er enkelt. Vi ser for oss at det kan være attraktivt båe for studenter og pensjonister å melde seg som frivillig. Da binder man seg for et år og vil få minimum to oppdrag i måneden. Dette tilbudet finnes allerede blant annet i Trondheim og der er det mange studenter som har meldt seg. Dette er jo noe som er veldig fint å ha på CVen. Og det er jo en god følelse å kunne hjelpe andre. Frivillige i andre distrikter forteller at dette gir dem mye, så dette er noe som bidrar med økt livskvalitet for alle. Får vi dette på plass vil vi ha enda et tilbud i tillegg til de offentlige tjenestene, avslutter Jevnaker og Andresen Midtmoen.