Det er enkelt å slå fast at Kremmertorget sliter. Mandag kunne Østlendingen fortelle at hele fire leietakere forsvinner.

Og lista over leietakere som har forlatt byens sørlige kjøpesenter de siste åra er lang.

Spørsmålet om hvorfor dette skjer har ikke ett enkelt svar. Men deler av forklaringa må være at ledelsen på Kremmertorget ikke satser like godt og stort som konkurrenten på nordsida.

For mens Kremmertorget nå sliter med å fylle lokalene, så utvider Amfi for å få plass til mer. To av de fire kjedebutikkene som forsvinner fra Kremmertorget satser videre på Amfi. Senteret har i mange år hatt stabil og tilstedeværende ledelse i 100% stilling. Kremmertorgets senterleder er også leder på Kongssenteret i Kongsvinger. Det er ingen grunn til å tro at lederen på Amfi har for lite å gjøre til å fylle stillinga si med fornuftig arbeid.

Kremmertorget har fortsatt solide og attraktive leietakere. Meny er en unik matvareforretning i Elverum. Akkurat nå kan man frykte at de vil lide av at senteret huser stadig færre butikker som drar kunder. Kremmertorget, som før tjente penger, ligger nå på grensa til å tape penger. Amfi i Elverum har økt overskuddet fra åtte til solide 25 millioner kroner de siste fem åra.

Det er ingen grunn til å snu ryggen til Kremmertorget av den grunn. Det er gode tilbud til folk der. Senteret huser gode og viktige arbeidsplasser. Situasjonen er vanskelig, men ikke håpløs. Senteret kan sjølsagt snu trenden. Men de har aggressiv og dyktig konkurranse i Amfi, i tillegg til en stadig mer offensiv handelsstand mellom kjøpesentrene, som det er lett å heie på.

Så ledelse og eiere har en jobb å gjøre, som krever mer enn de satser nå. Et klart signal om en snuoperasjon kan jo da være å ansette en senterleder på Kremmertorget i 100 prosent stilling.