Krever TV-aksjon-behandling i kommunestyret: – Vi må synliggjøre hva som er viktigst for oss

KREVER BEHANDLING: Gunn Marit Lindmoen og Våler Pp krever nå behandling i kommunestyret for en politisk behandling om Våler skal delta i årets TV-aksjon eller ikke.

KREVER BEHANDLING: Gunn Marit Lindmoen og Våler Pp krever nå behandling i kommunestyret for en politisk behandling om Våler skal delta i årets TV-aksjon eller ikke. Foto:

– Med det synet WWF har på rovviltforvaltningen, må vi virkelig vurdere om vi skal delta i årets TV-aksjon. Derfor må saken på dagsorden i kommunestyremøtet så raskt som mulig.

DEL

Gunn Marit Lindmoen har på vegne av Våler Pensjonsistparti sendt brev til ordfører, formannskap og kommunestyre med krav om at saken blir behandlet i kommunestyret.

Hun understreker at det er for Vålers del viktigere å ivareta egne innbyggere som lever i ulvesona.

Synliggjøre problemet

– Vi må bruke denne anledningen til å vise hva vi mener om dette. Vi må synliggjøre motstand til en organisasjon og dets syn på rovviltpolitikk. Og den motstanden blir best synlig ved ikke å delta med å skaffe penger til årets aksjon. Livskvalitet og levevilkår, demokrati og oppfølging av vedtak i Stortinget, er etter vårt syn mye viktigere enn dugnadsånden i år. Jeg tror heller ikke dugnadsånden i Våler blir dårligere om vi markerer vårt syn på denne måten, sier Gunn Marit Lindmoen i Våler Pp.

Hun peker i brevet til kommunen på at mange husdyrholdere i Våler har måttet slutte med husdyrhold på grunn av rovdyrsituasjonen. Arv blir truet med forringelse ved at neste generasjon ikke har eller tør satse på å leve av husdyrhold og småbruk.

– At gjengroing av landskapet kommer som en følge av dette, er kjent for de fleste, sier Lindmoen.

Bør avlyse

Hun tror i brevet til ordfører, formannskap og kommunestyre at Sp-velgerne i Våler nå følger spent med på hva Sp-ordføreren gjør i denne saken, om han setter saken på dagsorden for kommunestyret, eller om han lar være.

– Det er å håpe at saken blir satt opp til behandling, og at det blir et flertall for at denne innsamlingsaksjonen ikke blir gjennomført i Våler i år. Våler Pp har programfestet at vedtatt rovdyrpolitikk må settes ut i live, sier Lindmoen.

Hun ber også om at korrespondansen mellom kommune og rovviltutvalget for Våler og Åsnes blir lagt fram i kommunestyret sammen med saken.

Åsnes behandler saken i sitt kommunestyremøte mandag, mens Våler har ordinært kommunestyremøte siste mandag i august.

Ordfører Ola Cato Lie (Sp) sa til Østlendingen før helga at han mener aksjonen bør gjennomføres.

Han sa at han forstår de som mener at det bør markeres en misnøye med WWFs rangering av rovdyr foran husdyr, men at man heller kan markere sitt misnøye med WWF i rovdyrsaken ved en annen anledning.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken