DCIM\100MEDIA

I flyktningenes fotspor

Noen var jøder, andre hadde drevet illegal virksomhet. Gjennom Elverum ble mange flyktninger loset over til Sverige. To av rutene gikk gjennom Sørskogbygda. De kan også du gå.
Publisert