Angst ga råkjører fra Solør kortere straff

Etter å ha kjørt altfor fort, slapp mannen kortere straff på grunn av angst og at han bor så avsides til.