Østlendingen har i en rekke artikler skrevet om Fredrik Engebakken (25) fra Elverum, som kjemper for å få datteren sin tilbake fra Sør-Amerika.

Han er tildelt full omsorgsrett for datteren, men moren har rømt til hjemlandet sitt med henne. Dette landet har ingen utleveringsavtale med Norge. Engebakken får ikke fri rettshjelp, siden han tjener mer enn grensen på 246.000 kroner.

Han må finansiere kampen for datteren privat.

Les også

Kjemper for sin bortførte datter

Skriftlig spørsmål til statsråden

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) har merket seg de økonomiske konsekvensene kampen for datteren har fått for Engebakken. Han viser til at det så langt er påløpt utgifter på rundt 600.000 kroner i saken. Han har derfor stilt et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsministeren om han vil sørge for at barnefaren får økonomisk bistand til å få datteren hjem til Norge, sånn at hun kan få den omsorgen norske rettsinstanser har besluttet.

Svaret fra statsråd Per-Willy Amundsen (Frp) foreligger, og han gjør det klart at han har sympati og forståelse for dem som opplever barnebortføring i nær familie. Han understreker at barnebortføringssakene anses som svært viktige og prioriteres høyt av norske myndigheter.

Vil ikke gripe inn i den konkrete saken

Han kan derimot ikke love økonomisk støtte umiddelbart. Han viser til at en søknad om fri rettshjelp er til behandling hos Fylkesmannen i Hedmark.

– Jeg ønsker ikke å kommentere eller gripe inn i denne konkrete saken. Jeg gjør oppmerksom på at departementet etter anmodning fra Stortinget har igangsatt en gjennomgang av ordningen for fri rettshjelp for å sikre at den blir mest mulig rettferdig, målrettet og effektiv. Vi skal i den anledning se på om ordningen bør utvides til flere områder, eller endres på andre måter, opplyser Amundsen.