Til NRK, sier fylkesleder Torill Vagstad at dette er en surrealistisk sak.

Saken omhandler en kvinne med utviklingshemming som ønsket å flytte fra bofellesskapet hun bodde i. Dette fikk hun ikke lov til, så i stedet reiste hun til Vagstad og fikk bo der.

Myndighetene forsøkte flere ganger å flytte kvinnen tilbake til bofellesskapet. De lykkes etter åtte uker, og samtidig ila de Vagstad og mannen besøksforbud hos kvinnen.

Ifølge NFU Norge, som først omtalte saken, har kvinnen full rettslig handleevne, men er fratatt sin samtykkekompetanse på feltet.

– Vi stilte hjemmet vårt til disposisjon, og kvinnen så ut til å trives godt, sier Vagstad til NRK.

At hun har fått besøksforbud ser hun ikke på som et stort praktisk problem, men hun synes ikke forbudet er til å leve med som leder i NFU. Hun har dermed anket saken, som går for Sør-Østerdal tingrett i neste uke.

Leder for veregmålsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, Bernhard Caspari sier til NRK at tiltaket er gjort for å beskytte kvinnen som er under vergemål, slik at hun best mulig kan følges opp av kommune og verge.