Tyveriraid av dyrt utstyr på anleggsområdet for nye rv. 3/25 - politiet frykter «GPS-bande» har vært på ferde

Søndag formiddag meldte lovens lange arm om grovt tyveri fra flere anleggsmaskiner ved Ånestad i Løten. Politiet mistenker at det kan være en sammenheng med tilsvarende tyverier som har blitt begått flere steder på Østlandet den siste tiden.