Avskjediget sykepleier får gode skussmål

VITNEFORKLARINGER: Hovedvernombud Gro Eva Rotbakken og hovedtillitsvalgt Gunn Eli Rønningen i Norsk Sykepleierforbund.

VITNEFORKLARINGER: Hovedvernombud Gro Eva Rotbakken og hovedtillitsvalgt Gunn Eli Rønningen i Norsk Sykepleierforbund. Foto:

Hovedtillitsvalgt Gunn Eli Rønningen i Norsk Sykepleierforbund og hovedverneombud Gro Eva Rotbakken ga sykepleieren ved Moratunet sykehjem som har saksøkt Stor-Elvdal kommune for usaklig oppsigelse gode skussmål. Også sektorlederen for institusjonstjenesten forklarte seg i retten fredag.

DEL

Hun kan ikke forstå at hun har sagt at hun aldri ville ha ansatt sykepleieren på grunn av hennes helseutfordringer.

Faller på sin egen urimelighet

– Det er veldig spesielt å høre en sånn beskrivelse om seg selv. Det er ukjent for meg og faller på sin egen urimelighet, sa sektorlederen i sin vitneforklaring.

– Jeg ble kjent med helseproblemene til sykepleieren da hun tok kontakt og vi hadde en god samtale på telefonen hvor hun fortalte om sykdomshistorikken sin og sitt ønske om å prøve ut arbeidsevnen. Som leder er jeg opptatt av å legge til rette for nye muligheter for folk som har falt utenfor arbeidslivet, og sykepleieren hadde praksis på Moratunet gjennom Nav i et år. Hun ble bedre og bedre og det fungerte svært godt med større og større mestring, fortsatt hun.

Spørsmålet som retten skal ta stilling til er om sykepleieren hadde fast ansettelse i 50 prosent stilling på Moratunet. Hun fikk tilbud om vikariat i 50 prosent stilling, men sa opp etter seks uker for å gå tilbake som tilkallingsvikar.

– Vikariatet var knyttet til en avdeling som hun ikke ønsket å være og vi hadde en medarbeidersamtale hvor hun beskrev sine strategier for å håndtere oppgaver og livet sitt i forhold til turnus. Sykepleieren syntes det var belastede med fast turnus, fordi det skapte mye stress som ikke var heldig for henne helsemessig. For meg var det greit at hun gikk tilbake som tilkallingsvikar. Det ble aldri inngått avtale om fast arbeid, slo sektorlederen fast.

Anspent stemning

Enhetslederen på Moratunen sykehjem som hadde ansvaret for å sette opp turnuslister forklarte seg også i retten fredag.

– Sykepleieren sa til meg at hun var fast ansatt, men det var ukjent for meg fordi hun ikke hadde turnus og fast lønn. Jeg ba sektorleder sjekke det opp med personalsjefen som ikke fant noen arbeidskontrakt, sa hun.

Våren 2018 ble det holdt flere møter der meldte avvik og sykepleierens arbeidsforhold med Stor-Elvdal kommune var et tema.

Et av møtene handlet om et avvik som hadde bitt meldt mot sykepleieren for dårlige holdninger og måten hun kommuniserte på.

Enhetslederen ba om en samtale med sykepleieren der hun hadde med seg hovedtillitsvalgt Gunn Eli Rønningen i Norsk Sykepleierforbund og hovedverneombud Gro Eva Rotbakken. Stemningen på møtet var veldig anspent.

– Jeg ønsket veldig at vi skulle finne løsning, men følte meg veldig presset av sykepleieren om verneombudet. Målet var ikke å si at sykepleieren ikke fikk flere vakter, men det ble sånn, sa enhetslederen.

Ingen flere vakter

I sitt vitneprov fortalte Rønningen at sykepleieren følte møtet som veldig ubehagelig.

– Etterpå sendte hun meg fere meldinger om det ikke var noen flere vakter på Moratunet. Det syntes jeg var underlig ettersom koordinator på Moratunet hadde sendt ut meldinger til flere om at det var veldig stort behov. Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger om at sykepleieren har dårlige holdninger og er vanskelig å jobbe sammen med. Jeg har opplevd henne som en veldig positiv og kunnskapsrik kollega og kjenner ikke til noen grunn for at hun ikke skal få stillingene som er utlyst på Moratunet, sa Rønningen.

Også hovedverneombudet uttalte seg veldig positivt om sykepleieren. Blant annet forklarte hun seg om et kurs som alle ansatte på Moratunet fikk tilbud om være med på.

– Dagen etterpå fikk sykepleieren beskjed om hun ikke fikk være med likevel fordi hun ikke var fast ansatt. Hun argumenterte veldig for at dette var noe både hun og pasientene ville dra nytte av. Sykepleieren spurte enhetslederen om hun var klar over at hun hadde 50 prosent stilling og hadde med seg arbeidskontrakt. Men enhetslederen betvilte at hun kom til å fortsette på Moratunet. Det var som å bli invitert i en bursdag dagen før og så får du ikke være med likevel, sa Rotbakken.

Prosedyrer

Sykepleierens prosessfullmektig, advokat Fredrik Lund Skyberg la i sin avslutningsprosedyre ned påstand om at sykepleieren er fast ansatt og har krav på stillingsvern. Stor-Elvdal kommune må dømmes til å betale erstatning for økonomisk tap til hans klient, i tillegg til 300.000 kroner pluss moms i saksomkostninger.

Lund Skyberg kom ikke med noe kvalifisert erstatningsbeløp i påstanden, men krever mellom 30.000 og 45.000 kroner per måneden tiden sykepleieren har vært uten arbeid siden april i fjor. Han ba også om at kommune må dømmes til å betale oppreisningserstatning fastsatt etter rettens skjønn.

Advokat Knut Marius Sture som er prosessfullmektig for Stor-Elvdal kommune slo fast at arbeidsforholdet opphørte i samsvar med lovens bestemmelser. Da kan ikke saksøker vinne fram med sit krav om erstatning, mente han.

Sture la ned påstand om at kommunen frifinnes for erstatning og saksomkostninger. Han ba også om at saksøker dømmes til å betale 446.800 kroner pluss moms i saksomkostninger.

Artikkeltags