Caprino vant i lagmanns- retten, Aukruststiftelsen vil anke til Høyesterett

Eidsivating lagmannsrett har avsagt dom i saken rundt berg-og-dal-banen Il Tempo Extra Gigante i Hunderfossen Familiepark. (Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix)

Eidsivating lagmannsrett har avsagt dom i saken rundt berg-og-dal-banen Il Tempo Extra Gigante i Hunderfossen Familiepark. (Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix)

Av

Berg-og-dal-baneattraksjonen Il Tempo Extra Gigante er en krenkelse av Caprino Filmcenters opphavsrett til den kjente filmbilen. Aukruststiftelsen og Hunderfossen familiepark vil anke opphavsrett-dommen til Høyesterett.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Dommen i opphavstvisten rundt berg-og-dal-banen i Hunderfossen Familiepark ble avsagt med dissens, da lagmannsretten delte seg i et flertall og et mindretall med to mot én lagdommer.

Tvisten har dreid seg om hvem som har opphavsretten til bilen Il Tempo Gigante: Aukruststiftelsen, som forvalter arven etter Kjell Aukrust, eller Caprino Filmcenter, som forvalter arven etter Ivo Caprino.

Dommen i Eidsivating lagmannsrett forbyr nå Hunderfossen Familiepark å tilby og markedsføre berg-og-dal-banen under navnet Il Tempo Extra Gigante uten samtykke fra Caprino Filmcenter.

Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark må også betale vederlag for bruken av navnet.

– Det er godt å få lagmannsrettens bekreftelse på at det som er skapt i fellesskap, også skal forvaltes i fellesskap. Jeg spør meg fortsatt hvorfor Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen ikke kom til oss før de bygde attraksjonen. På den måten kunne saken ha vært unngått, sier Remo Caprino, daglig leder i Caprino Filmcenter.

– Leit på vegne av Kjell

TRIST: Styreleder i Aukruststiftelsen Lars Espen Aukrust, som hadde Kjell Aukrust som onkel, synes dommen fra lagmannsretten både er uforståelig og trist.

TRIST: Styreleder i Aukruststiftelsen Lars Espen Aukrust, som hadde Kjell Aukrust som onkel, synes dommen fra lagmannsretten både er uforståelig og trist. Foto:

– Vi holder nå på å lese dommen og ta den innover oss, men vi har allerede bestemt oss for at vi vil anke til Høyesterett, sier styreleder Lars Espen Aukrust i Aukruststiftelsen.

Det var mandag kveld de fikk beskjeden om at de hadde tapt i lagmannsretten, etter at de vant i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

– Dette er også veldig leit på vegne av Kjell, det var tross alt han som skapte den originale filmbilen. Ivo Caprino respekterte Kjells opphavsrett så lenge han levde, derfor er dette både helt uforståelig og veldig trist, sier Aukrust.

Han påpeker at de er i en situasjon der tingretten sagt en ting og lagmannsretten en helt annen, der det også var dissens i lagmannsretten. Lagmannsretten delte seg i et flertall og et mindretall, med to mot én lagdommer.

– Vi har et stort håp om at Høyesterett vil ta denne saken, ettersom jussen er så spesiell, sier Aukrust.

– Hvilke konsekvenser vil det få om lagmannsrettens dom blir stående?

– Det er vanskelig å si, men vi er veldig bekymret. Aukruststiftelsen forvalter det kunstneriske og opphavsrettslige etter Kjell Aukrust. Vi gir lisenser til slike som filmskaperne i Maipo og Riksteateret, noe som gir oss inntekter som vi bruker til å støtte Aukrustsenteret i Alvdal, sier Lars Espen Aukrust.

– Avgjørende for Aukrustsenteret

FÅTT STØTTE: Aukrustsenteret har i alle år fått viktig økonomisk støtte fra Aukruststiftelsen.

FÅTT STØTTE: Aukrustsenteret har i alle år fått viktig økonomisk støtte fra Aukruststiftelsen. Foto:

Han påpeker at denne støtten har vært avgjørende for Aukrustsenteret i Alvdal som ikke får statsstøtte.

– Vi har nok jevnt over bidratt med en halv million kroner i året, og da Flåklypatoppen ble bygd bidro vi med drøye tre millioner kroner, sier han.

Blir dommen stående vil det bli mye vanskeligere for Aukruststiftelsen å drive lisensarbeidet videre. Rettssakene har allerede blitt en dyr affære, og partene har så langt hatt kostnader på i overkant av 13 millioner kroner.

Det var etter at Caprino Filmcenter saksøkte Hunderfossen familiepark for å ha bygd berg-og-dal-banen under navnet Il Tempo Extra Gigante, at Aukruststiftelsen valgte å få inn i saken som en part. Dette med bakgrunn i at det var Aukruststiftelsen som ga Hunderfossen tillatelse til å bygge sin Il Tempo Extra Gigante basert på Kjell Aukrust sine originaltegninger av Il Tempo Gigante.

– Skuffet og overrasket

UFORSTÅELIG: Daglig leder Audun Jøstensen Lutnæs ved Aukrustsenteret reagerer på lagmannsrettens dom.

UFORSTÅELIG: Daglig leder Audun Jøstensen Lutnæs ved Aukrustsenteret reagerer på lagmannsrettens dom. Foto:

Daglig leder Audun Lutnæs i Aukrustsenteret er både skuffet og overrasket over dommen.

– Dommen fra tingretten var klar, og jeg støtter Aukruststiftelsen i at det er uforståelig hvordan lagmannsrettens flertall har kommet til et annet resultat enn tingretten, sier Lutnæs.

– Hva vil det konkret bety for dere om dommen blir stående?

– Stiftelsen er den viktigste støttepartneren til Aukrustsenteret, og vi har merket at de har hatt det utfordrende med rettssaken, sier Lutnæs.

Han påpeker at dette kan få alvorlige konsekvenser for hva stiftelsen kan gjøre og bidra med.

– Aukruststiftelsen bidrar for oss på mange fronter, men vi har en målsetting om å kunne være selvforsynte på økonomisiden, sier Lutnæs.

Han påpeker at de vil fortsette jobbingen med å få på plass flere samarbeidspartnere.

Aukruststiftelsens advokat, Are Stenvik, sier i en pressemelding at dommen er overraskende.

– Saken har stor prinsipiell betydning. Vi er ikke kjent med noen lignende avgjørelse fra Norge eller andre land. Hvis en slik dom blir stående, vil det bety en svekkelse av opphavsmennenes stilling og en fare for at de mister kontrollen over sitt kunstneriske univers, sier Stenvik.

Han noterer seg at mindretallet i lagmannsretten var enig med tingretten, som enstemmig konkluderte med at Aukruststiftelsen var i sin fulle rett da den ga lisens til Hunderfossen Familiepark.

– Stiftelsen hadde også̊ på forhånd innhentet råd fra en av landets ledende eksperter på opphavsrett, som var like klar i sin konklusjon, sier Stenvik.

LES OGSÅ:

Artikkeltags