Mannen følte seg forfulgt på riksveg 3 og kjørte i 130 km/t. Bak ham lå UP

130 kilometer i timen i 80-sone endte med straff i tingretten.