Hedmarking dømt for ruskjøring for sjuende gang

En mann fra Brumunddal må sone 120 dager i fengsel etter å ha blitt dømt for kjøring i påvirket tilstand. Fra før er han domfelt 22 ganger.