Innbyggere i bygda gjør tiltak for at folk skal sove trygt etter flere mystiske hendelser

Etter flere mystiske hendelser i bygda den siste tiden, har flere beboere i Mesnali nå gått sammen om tiltak som skal gjøre at de føler seg trygge i egne hjem.