Tolv års forvaring for nettovergrep

SOM FORVENTET: – Min klient er glad for at retten sier han har gjort sitt beste for å bidra til å oppklare saken. Han er også glad for at tingretten tror på ham når han sier at han angrer på det han har gjort, sier advokat Jostein Løken. Han er forsvarer for den 44 år gamle elverumsingen (bildet). (Foto: Gunnar Østmoe)

SOM FORVENTET: – Min klient er glad for at retten sier han har gjort sitt beste for å bidra til å oppklare saken. Han er også glad for at tingretten tror på ham når han sier at han angrer på det han har gjort, sier advokat Jostein Løken. Han er forsvarer for den 44 år gamle elverumsingen (bildet). (Foto: Gunnar Østmoe)

En 44 år gammel mann fra Elverum er dømt til tolv års forvaring for nettovergrep mot 38 jenter. Det er to år kortere enn påstanden aktor la ned i Sør-Østerdal tingrett. Mannen må også betale jentene drøyt 4,5 millioner i oppreisning.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Tingretten har dømt mannen for å ha presset jenter til å sende ham intime bilder og videoer.

Jentene var i alderen 10 til 13 år da overgrepene skjedde.

Da saken kom opp for Sør-Østerdal tingrett i fjor høst, erkjente 44-åringen fra Elverum straffskyld for totalt 130 forhold.

Tiltalte beklaget samtidig for retten det han har påført de fornærmede i saken.

Glad for å ha blitt trodd

Mannens forsvarer, advokat Jostein Løken, sier til Østlendingen at dommen mot hans klient er som forventet.

– Han er glad for at retten sier han har gjort sitt beste for å bidra til å oppklare saken. Han er også glad for at tingretten tror på ham når han sier at han angrer på det han har gjort, sier Løken.

Forsvareren legger til at den nå dømte elverumsingen er uenig i kun én av postene i den drøyt 180 sider lange dommen.

– Min klient mener beskrivelsen tingretten har lagt til grunn ikke stemmer. I det store og hele er han enig. Det var en lettelse for ham å få dommen i dag, sier Løken.

Han har likevel rådet sin klient til å ta 14 dagers betenkningstid og ikke vedta dommen på stedet.

– Det har han gjort. På den måten får han tid til å se på dette med mest mulig ro og verdighet. Da får han gått gjennom dette grundig, når følelsene har lagt seg litt, sier Løken.

Forsvareren påpeker også det faktum at tingretten har kommet til en to år kortere dom enn det aktor og statsadvokat Thorbjørn Klundseter la ned påstand om i tingretten.

– Det er ganske mye, sier Løken.

Omfattende sak

AKTOR: Statsadvokat Thorbjørn Klundseter ba om streng forvaringsdom for den tiltalte. (Foto: Gunnar Østmoe)

AKTOR: Statsadvokat Thorbjørn Klundseter ba om streng forvaringsdom for den tiltalte. (Foto: Gunnar Østmoe)

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter legger vekt på at det ikke kan være tvil om at 44-åringen har truet seg til seksuell omgang og det er gjort med tvang mot mindreårige.

Beslagene som ble gjort hjemme hos tiltalte 4. august i fjor viser også at tiltalte satt på betydelige mengder ulovlige bilder og filmer. Noe av dette innholdet er også distribuert.

På de beslaglagte mobiltelefonene og PC-en fant politiet 20.987 ulovlige bilder og til sammen 7 timer 46 minutter og 28 sekunder med ulovlige videoopptak.

44-åringen benyttet sosiale medier som Instagram, KK og Facebook og kom slik i kontakt med jentene. Han utga seg for å være «Sara Hellene (14)» og «Lillemeg 13». 44-åringen lurte, og etter hvert truet, jentene til å sende stadig mer seksualiserte bilder og filmer av seg selv.

Fornøyd med forvaring

– Vi er meget godt fornøyd med dommen, sier Klundseter til Østlendingen.

– Dommen er to år kortere enn din påstand i tingretten. Betyr det at det ligger an til en anke?

– Det er det for tidlig å svare på. Vi har 14 dagers ankefrist og det er selvsagt et spørsmål som vil bli vurdert. Det viktigste er imidlertid at han er idømt forvaring. Retten har fulgt oss i vår vurdering av nettopp dette med tanke på samfunnsvernet og gjentakelsesfaren, sier Klundseter.

– Dette er en alvorlig sak, både i omfang og art. Det er snakk om et betydelig antall nettovergrep og mange av overgrepene er så alvorlige at det er snakk om voldtekt. I denne saken har det aldri vært fysisk kontakt mellom offer og overgriper, men det har ingenting å si for alvorlighetsgraden. Tre av tilfellene er definert som voldtekt. I tillegg er det seks tilfeller hvor domfelte har medvirket til at barn under 14 år har seksuelt samkvem med hverandre. Den ene av voldtektene ble i tillegg endret under saksbehandlingen i tingretten. Det ene forholdet hadde i utgangspunktet en strafferamme på 15 år, men ble utvidet til en strafferamme på 21 år, sier Klundseter.

Økonomisk oppreisning

44-åringen er også dømt til å betale de 38 jentene erstatning. Jentene er i dommen tilkjent fra 75.000 til 200.000 kroner i oppreisning.

Totalt må mannen betale 4.575.000 kroner som følge av dommen.

Bistandsadvokat Odd Henning Svalheim har representert alle jentene i saken.

– Dette er som forventet og ser ut til å være i samsvar med det nivået det bør ligge. Alle erstatningskravene som ble pådømt var forlikt på forhånd, det vil si at jeg og forsvareren har hatt en dialog på forhånd og blitt enige om beløpene for den enkelte, basert på hvilket straffbart forhold vedkommende har blitt utsatt for. Vi har ikke brukt mye tid på uenighet med tanke på beløpenes størrelse. Domfelte har slik sett vært samarbeidsvillig og ønsket å gjøre opp for seg, sier Svalheim til Østlendingen.

LES OGSÅ:

Artikkeltags