– Det ble gitt informasjon om hendelsen, og så diskuterte vi oss fram til hvordan vi rigger informasjon og samtaler med elevene, sier ordfører Erik Hanstad etter møte.

Foreldrene ved Elverum ungdomsskole fikk søndag informasjon om at en elev i 8. klasse ved skolen er drept, og at elevene møter i sine klasserom for å få informasjon og få snakke om den tragiske hendelsen.

Etter det vil hele 8. trinn som 13-åringen tilhørte, bli samlet i aulaen.

Kontaktlærerne vil være til stede for sine elever hele dagen, og hjelpeapparatet vil stå klare til å ta imot om noen får ekstra sterke reaksjoner.

 

Også på Kirkeby

Ungdomsskoleelevene har kun gått på skolen i tre uker, og 8.-klassingene har ikke rukket å bli kjent med alle på sitt trinn ennå. Men 13-åringen har gått på Kirkeby oppvekstsenter tidligere. Derfor blir det også informasjon og samtaler med elevene der i morgen.

Rektor Margrethe Skjærbekk var også til stede på krisemøtet.

I tillegg vil Nordskogbygda kirke bli åpnet for dem som ønsker en stille stund i kirkerommet. Elverum kirke er åpen.

 

Er i beredskap

– Etter i morgen får vi tilbakemeldinger om hvordan mandagen har gått, og om det er nødvendig å iverksette ytterligere tiltak. Helsesøstre og psykososialt team er sjølsagt i beredskap, og vil følge opp dem som trenger det videre. Vi får ta det derfra. Vi er i beredskap og vil følge opp videre om det er nødvendig, sier Erik Hanstad.