Fant dynamitt og narkotika – bombegruppa ble tilkalt

Politiet fant både narkotika og dynamitt. Dermed måtte bombegruppa tilkalles for å ta hånd om sprengstoffet.