Samarbeid er nøkkelen

Johan Brekke, politimester i Innlandet politidistrikt. (Foto: Politiet)

Johan Brekke, politimester i Innlandet politidistrikt. (Foto: Politiet)

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

KronikkPolitiet er i endring for å skape et bedre politi. Det innebærer forandringer i den lokale strukturen. Dette skaper engasjement både i lokalbefolkningen, blant politikere og politiansatte, og det er både naturlig og viktig! Jeg skal bruke tida framover til å lytte og vurdere alle innspill og argumenter før min anbefaling går til Politidirektoratet. Mange er opptatt av om færre lensmannskontor vil gå ut over det forebyggende arbeidet. Men er et godt nærpoliti det samme som en politistasjon eller lensmannskontor i hver kommune?

Mer forebyggende arbeid

Å skape trygge lokalsamfunn er en av ledetrådene for nærpolitireformen. Det skal vi gjøre gjennom å bygge et mer framtidsrettet politi. Vi må framover ha et forebyggingsarbeid hvor vi jobber mer målrettet og systematisk, og på det laget er kommunene og andre lokale aktører sentrale. I dag er det for store variasjoner på hvordan det forebyggende arbeidet mellom kommune og politi fungerer. Politiet vil derfor ha et mer forpliktende samarbeid med kommunene og lokale aktører.

Vi opplever at kommunene i Innlandet vil være med å forbedre samarbeidet. Det er et godt utgangspunkt for å få et bedre og mer forpliktende forebyggende arbeid på flere plan. Ruskontakten vet hvor skoen trykker i forhold til ungdom og rus, læreren vet om konflikter mellom elever, eller helsestasjonen kan være de som får mistanke om vold i familien. At kommune og politi vet hvordan man jobber sammen i det forebyggende arbeidet og hvem som gjør hva, er avgjørende for å gi trygghet for innbyggerne.

Vi styrker samarbeidet med å sørge for at alle kommuner får en politikontakt. Det blir vårt daglige kontaktpunkt med kommunen, og politikontakten vil være rådgiver innen kriminalitetsforebygging. Politikontakten skal følge opp at politiet har nødvendig kontakt med kommunene som tilhører tjenesteenheten, og har ansvar for at anbefalinger i SLT (samordningsmodell for lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet) og politiråd følges opp i politidistriktet.

Nærpolitiet

Politiet i Innlandet skal ha en beredskap som gjør at alle i distriktet føler seg trygge både på hverdager og i helg, 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Over år har det skjedd endringer i beredskapen vår, den er ikke lenger knyttet til antall lensmannskontor eller politistasjoner. Vår vakt og beredskap er «politipatruljer på hjul» og alle vaktområdene i Innlandet politidistrikt består av flere kommuner.

Innlandet politidistrikt er landets største politidistrikt i geografi. Det er store avstander og det gir oss utfordringer knyttet til beredskap. Det er viktigere for meg at vi kan ha flere politipatruljer på hjul enn å holde åpent et lite besøkt lensmannskontor eller politistasjon. Politipatruljene er de som løser oppdragene og det er operasjonssentralen som har oversikt og styrer ressursene dit det trengs mest. Samarbeid på tvers i regioner gir befolkningen større tilgjengelighet til politiet.

Gjennom innbyggerundersøkelser og kontakt med kommunene har vi fått svaret på hva som er viktigst for befolkningen; At politiet kommer når jeg eller andre trenger det, og at politiet jobber med å forebygge at kriminalitet skjer.

Å være et nært politi er mye mer enn et lokalt politikontor. Å være et nært politi handler om at de rette menneskene hjelper deg når du trenger det. At vi møter personer som har vært utsatt for vold eller overgrep med omsorg og profesjonalitet når de trenger vår hjelp. At vi kan være til stede der folk møtes, om det er utenfor ungdomsklubben eller på nettet.

Målet med mitt foreløpige forslag om kraftsamling i 17 tjenestesteder er å yte bedre tjenester til befolkningen og bli et bedre nærpoliti. Kraftsamling gir muligheter til å styrke den operative tjenesten ved å være til stede ute blant innbyggerne. Det er viktig for å forebygge kriminalitet og for å ha kortest mulig responstid når DU virkelig trenger hjelp fra politiet.

Samarbeidet skal ikke legges ned, det skal styrkes!

Artikkeltags