– Krysser fingerene for at det ikke kommer restriksjoner som gjør at vi må stoppe

Nå er grunnarbeidet på tomta til nytt Kiwi-bygg på Flisa i full gang. Og tollavdelingen ved beredskapsenteret er i ferd med å reise seg. – Det er viktig at virksomheter holdes i gang med de som har anledning til det.