(Hamar Dagblad)

– Søknadsfristen gikk egentlig ut på mandag, men vi ser at dette har vært en litt for kort frist for skolene som nettopp har startet igjen etter sommerferien, og når det i tillegg er kommet på ytterligere to forestillinger man kan søke om billetter til og det fortsatt er gode sjanser til å få billetter, håper vi mange flere vil søke, sier Randi Strømbu, som er informasjonskonsulent i Teater Innlandet og ansvarlig for å administrere ordningen.

SpareBank1 Østlandet og Teater Innlandet opprettet i 2016 et billettfond som gir klasser i grunnskolen, på videregående trinn og i kulturskolen mulighet til å søke om fribilletter til Teater Innlandets forestillinger.