Flere hytteeiere reagerer etter at fredet gravplass ble rasert

Ei gravrøys på hyttefeltet er ødelagt etter gravearbeid. Flere hytteeiere reagerer på raseringen.