Mange ønsker at Bjørnar Pedersen skal bli årets elverumsing

Elverum kommune har mottatt flere forslag på hvem som bør bli årets elverumsing, og hvem som bør få kulturprisen. Flest forslag er det på Bjørnar Pedersen som årets elverumsing for hans innsats for Elverum Unified Fotball.