I disse dager går invitasjon ut til de nyinnflyttede, og velkommen er også de som eventuelt har flyttet til Åsnes hittil i 2017. For dem som kommer senere i år, blir det velkomsttreff neste år.

– Vi skal evaluere etter treffen til uka, men det vil selvsagt bli vist oppmerksomhet til de som flytter hit i løpet av 2017 og i årene framover, sier Nils Lindeberg fra rådmannens stab i Åsnes kommune. Det er kommunen, grenderådene, landsbyen Flisa, Handelssenteret Flisa og Solør Næringshage som inviterer til velkomsttreffet.

Bli bedre kjent

Hensikten med treffen er at de tilflyttede skal bli bedre kjent med kommunen og føle seg velkommen. Det gjelder nye landsmenn så vel som tilflyttede fra andre kanter av landet.

De skal få møte representanter tanter for grenderådene, som kan legge inn mange godord for grendene, få kjennskap til aktivitetstilbud, møte næringslivet, samt få et møte med kommunens ordfører, Ørjan Bue.

På invitasjonen, som også gjelder som billett til treffen, blir det trukket ut tre store premier. Det er en familiedag i Gjesåsen klatrepark, familiedag på snøscooter med Åsnes Finnskog snøscooterklubb, samt gavekort på 1000 kroner fra Folkets Steakhouse på Flisa.

Et av de aller første møtene med Åsnes for de tilflyttede, er biblioteket. Om årsakene til at man flytter til Åsnes, sier Marit Rudshagen i biblioteket:

– Noen kjenner folk som bor her fra før. Billige hus på Finnskogen er en annen årsak, mens andre igjen kommer fordi de har nær tilknytning til Åsnes.

Endelig i gang

– Det er veldig fint at vi har fått i gang nye opplegg rundt dette å ta imot dem som flytter til oss og bosetter seg her. At det er et felles grep av kommune, grenderåd, landsbyen og næringslivet er spesielt bra. Det må nødvendigvis bli en kort og effektiv informasjon i løpet av de to timene treffen skal vare. Aller viktigst er det at vi viser at de er velkommen til Åsnes, sier ordfører Ørjan Bue.