Fylket bevilger 700.000 kroner til Aukrust-jubileum

BLIR HEDRET: I 2020 er det 100 år siden Kjell Aukrust ble født. Det legges opp til en stor jubileumsmarkering med mange arrangementer.

BLIR HEDRET: I 2020 er det 100 år siden Kjell Aukrust ble født. Det legges opp til en stor jubileumsmarkering med mange arrangementer. Foto:

I 2020 er det 100 år siden Kjell Aukrust ble født. Jubileet skal markeres, og fylkesrådet bevilger 700.000 kroner til dette.

DEL

Kjell Aukrust ble født 19. mars 1920 i Alvdal.

Alvdal kommune og Aukrustsenteret ønsker å markere at det i 2020 er 100 år siden Aukrust ble født. De planlegger markeringer, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Hedmark fylkeskommune har mottatt søknad fra Alvdal kommune og Aukrustsenteret om økonomisk støtte til markeringen. Søknaden er i samme økonomiske størrelsesorden som Hedmark fylkeskommunes tilskudd til 100-årsjubileene til Hans Børli og Vidar Sandbeck.

Fylkesrådet bevilger derfor 700.000 kroner til jubileet. 350.000 kroner går fra årets budsjett, mens de resterende 350.000 kronene skal bevilges over 2019-budsjettet.

En markant hedmarkskunstner

– Kjell Aukrust var en markant hedmarkskunstner. Han har gjennom arbeidet sitt nådd ut til et stort publikum i hele landet på tvers av generasjoner. Noen av bøkene hans er også oversatt til flere språk. Foruten selve formidlingen av Kjell Aukrusts arbeider, vil jubileet være viktig for å skape et lokalt og regionalt engasjement. Bred deltakelse og engasjement fra ulike aktører vil kunne resultere i spennende samarbeidsprosjekter, som kan gi nye opplevelser for publikum, grunngir fylkesrådet.

Aukrust debuterte som forfatter i 1958 med boka «Simen». Bøkene «Simen», «Bonden» og «Bror min» utgjør Alvdalstrilogien som ble kåret til Norges morsomste bok av NRK P2s lyttere i 2012.

Solan og Ludvig er Aukrusts alter ego og hans mest kjente karakterer ved siden av Reodor Felgen. Disse ble allemannseie i Norge gjennom Ivo Caprinos filmatisering i 1975 av Flåklypa Grand Prix.

Oppfinnerverksted

Som en del av jubileet jobber Aukrustsenteret med et prosjekt kalt «Reodor Felgens Oppfinnerverksted».

Prosjektets hovedmål er å etablere et arnested for kreativitet, innovasjon og fantasi rettet mot bedriftsmarkedet, skoleverket og individuelle besøkende og grupper. Gjennom en helhetlig satsing på innovasjonselementer i Aukrusts univers ønsker senteret å bidra til nye og bedre tjenester og produkter, både regionalt og nasjonalt gjennom kurs, workshops, seminarer for næringsliv, utdeling av innovasjonspris, program for skoleklasser, samt årlige innovasjonsarrangementer. Alt skal være sterkt knyttet til Reodor Felgen som merkevare.

Artikkeltags