Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap) opplyser at fylkesrådet mandag skal fordele en million kroner i støtte til videreutvikling av større, eksisterende arrangementer i Hedmark i 2017. 18 arrangementer og festivaler søkte om støtte. Seks arrangementer nådde opp, blant dem filmfestivalen Movies on War i Elverum. Sveen understreker at det dreier seg om engangsbeløp.

Her er oversikten:

  • Kirsten Flagstad festival, Hamar (200.000 kroner)

  • Solør-Mart’n, Flisa (200.000 kroner)

  • Livestock, Alvdal (200.000 kroner)

  • Movies on War, Elverum (200.000 kroner)

  • AnJazz, Hamar (100.000 kroner)

  • Kongsfesten, Kongsvinger (100.000 kroner)

Bakgrunnen for satsingen på Movies on War er at denne festivalen er helt ulik andre med sitt fokus på film, fred og forsoning, krig og konflikt. Fylkesrådet vurderer at denne festivalen er viktig fordi den skiller seg så tydelig fra andre arrangementer gjennom sitt viktige budskap, og den foregår på ei tid av året da det ellers er liten aktivitet.

Når det gjelder Solør-Mart'n er den et av landets største gratisarrangement. Fylkesrådet vurderer at denne folkefesten har stor betydning for Solørs befolkning og næringsliv og ser det som positivt at arrangørene ønsker å videreutvikle arrangementet.

Livestock arrangeres av ungdom fra Nord-Østerdal, og arrangementet har nå behov for videreutvikling etter 10 års drift. Fylkesrådet vurderer det som viktig å støtte opp om en ungdomsdrevet festival som Livestock.