Kulturlivet i Løten trenger mer plass – rådmannen sier nei til å bygge ut kinoen

REVYSCENE: Hver høst spiller Nordbygdarevyen i Løten kino. Kor og korps ønsker seg større og bedre lokaler.

REVYSCENE: Hver høst spiller Nordbygdarevyen i Løten kino. Kor og korps ønsker seg større og bedre lokaler. Foto:

Løten musikkråd har lansert ideen om å bygge på Løten kino. Rådmannen forstår ønsket, men finner det ikke økonomisk forsvarlig.

DEL

Mangelen på lokaler til øvinger og forestillinger har vært et tilbakevendende tema i Løten. Kinoen er fullbooket de fleste kvelder i uka, samtidig som lokalet oppfattes som en trang og tung sal å spille i.

– Vi har vokst oss ut av scenen på kinoen, skriver Elin Pettersen i Ådalsbruk Musikkforening i et innspill til arbeidsgruppa som nylig har kartlagt eksisterende kulturbygg og kulturlivets behov i Løten.

Korpset har en klar ambisjon om å være et av de fremste i landet, men opplever å bli hemmet av mangelen på gode lokaler til øving og konserter.

Ønsker ny kultursal

Kartleggingen viser at Nordbygdarevyen er fornøyd med kinoen som revyscene, men trenger mer lagerplass. Bygdas to voksenkorps anser aulaen på ungdomsskolen som bedre egnet enn kinoen, men også her mangler lagerplass. Sangkorene øver i kjelleren på Tingberg, men plages med dårlig luft i lokalene.

– Det er ellers en stor utfordring å synge på scenen i kinoen ved konserter og tilstelninger. Scenens utforming gjør det vanskelig å få musikken ut til publikum, skriver Harald Øie i Løiten sangforening og Rita Bråten i Nordbygda sangforening.

Løten musikkråd har skissert en utbygging av kinoen med en ny sal, flere øvingsrom og bedre lagerplass. Ideen er ikke utredet og kostnadsberegnet.

Når rapporten fra arbeidsgruppa legges fram i driftsutvalget 16. oktober, er rådmannens anbefaling at politikerne ikke går videre med ideen om et påbygg til kinoen:

– Dette er (...) en svært stor investering, og rådmannen finner ikke dette forsvarlig på nåværende tidspunkt.

Rådmannen foreslår i stedet at tilpasninger av kinoen og kjelleren på Tingberg og et tilbygg/lagerrom tilknyttet aulaen på ungdomsskolen vurderes i økonomiplanarbeidet for kommende fireårsperiode.

Andre lokaler

Bedre ventilasjon i kjelleren på Tingberg og opprusting av scenen i Løten kino er mulige tiltak, som må kostnadsberegnes.

Det kan også være aktuelt å vurdere driftsstøtte til grendehus og andre ikke-kommersielle lokaler, slik at disse kan brukes gratis til øvinger for kulturaktører i bygda. For det er nok av ledige lokaler rundt i Løten, påpeker arbeidsgruppa i sin rapport.

Artikkeltags