Aud Ingebjørg forlot banken for å bli musikklærer

Musikkstudentene er samlet for eksamener på Gregers. For Aud Ingebjørg Barstad markerer det starten på en ny tilværelse.