Søskenparet er godt voksne barn av folkemusikk-pilaren Agnes Buen Garnås, og tar som henne vare på den fine skatten vi har fra gamle dager. Vi får vekselvis søsters nydelige sang og kveding og brors eventyrlig fine spill på hardingfele, aldri de to samtidig. De skaper en vakker time med musikk hentet fra den religiøse arven, med tidsspenn fra middelalderen til litt nyere verk av Peter Dass, Elias Blix og andre størrelser.

Geir Hovensjø