Kari Aukrust (96) blir stedt til hvile ved siden av sin kjære Kjell i Alvdal neste fredag. Åpent minnesamvær på Aukrustsenteret

Kari Aukrust (96) begraves fra Nordstrand kirke i Oslo torsdag 23. januar. Etter jordfestelsen kommer båren til å bli kjørt til Alvdal, der hun fredag blir stedt til hvile ved siden av sin kjære Kjell på Alvdal kirkegård.