Vil utvikle Svullrya videre

MYE BRA: Oddvar Neby med sitt Finnskogen Kro og Motell er en av flere bra sider ved Svullrya.

MYE BRA: Oddvar Neby med sitt Finnskogen Kro og Motell er en av flere bra sider ved Svullrya. Foto:

Konklusjonen etter idédugnaden i Svullrya på Grue Finnskog er at mye er bra, men at det fortsatt er mye å ta tak i forbindelse med stedsutvikling.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Blant det som er bra nevnes dugnadsånden, at det er hele 16 registrerte arrangementer der i løpet av et år, at det er et stort mangfold av lag og foreninger.

Næringslivet er også bra med 34 registrerte virksomheter med Finnskogen Kro & Motell og ny Joker-butikk i spissen. Videre har man Finnskogtoppen, veterinærklinikk, hundehotell, kennel og bilverksteder, Furuberget NAKUHEL, lydstudio, Finnskogskinn Atelier Kari, Finnskogen turist- og villmarkssenter.

Man har også en rekke personligheter, et rikt kunst og kulturliv, aktiviteter, idrett, friluftsliv og fritidsmuligheter. Det er også flere offentlige og private tjenestetilbud, samt litt av hvert ellers.

Ting som ikke er så bra og som man ønsker å gjøre noe med er rydding av skog og kratt, mer og bedre skilting, søppel og miljø, vegnettet, el- og telekommunikasjon, kollektivtilbudet transport, ta vare på kulturminner, torg, stier og møteplasser, aktivitetsplasser, næringsliv og turisme, samt litt av hvert ellers, blant annet få folk til å selge hus og småbruk.

Nå er stedsutviklingen inne i et forprosjekt som etter hvert skal munne ut i praktiske tiltak.

Artikkeltags