Teater-underskudd på tross av Bør Børson-suksess

Etter flere år med overskudd, fikk Teater Innlandet i 2018 et underskudd på drøyt 260.000 kroner til tross for den store suksessen med «Bør Børson jr.». For å kunne opprettholde teateraktiviteten måtte underskuddet dekkes av egenkapitalen.