Siste helgen i april ble "I hytt og pine", som revyen heter, spilt for stappfulle saler på Fjellvang.

- At det er 30 år siden revyen ble arrangert for første gang, markerte vi ved å spille noen av de gamle sketsjene. I tillegg hadde vi selvsagt også ferskt stoff, sier Bo Berndtsson, primus motor for arrangementet.

Normalt spilles revyen annethvert år, men nå er det fire år siden den sist ble oppført på Fjellvang.

Ungdom og veteraner

- Vi har med oss flere av dem som deltok på den første revyen i 1987, men vi har også fått med oss mange fra bygdas yngre garde. Begge deler er vi veldig glade for. Spesielt morsomt er det at ungdommen er så engasjert, sa han før den første forestillingen fredag kveld.

Det var knapt nok et ledig sete i samfunnshuset - og stemningen i salsen var upåklagelig helt fra første nummer.

Igjen ble det ettertrykkelig demonstrert at det ikke er noen utpreget sjenanse blant innbyggerne på Drevsjø. Deltakerne hadde ingen problemer med å slå seg løs foran sine naboer og bekjente.

Et godt eksempel på dette, var Tone Embretsson, som ga uttrykk for stor frustrasjon og forvirring over ord og uttrykk på soiale medier.

Revyen var delt opp i to akter, med tilsammen to timers varighet.

Mange jubileer

Den var den første store markeringen av jubileumsåret 2017.

I år runder smeltehytta ved Drevsjøen 200 år. Det er altså 30 år siden vi for første gang spllte revy på Fjellvang. Femunden Billedgruppe fyller 40 år og Drevsjøvalsen er hundre år.

- Det er unektelig litt spesielt at vi har så mange jubileer i år - og det må vi selvsagt markere, sier Berndtsson.

I sommer blir det gårdsvandring og aktiviteter på villmarksmuseet på Blokkodden, i høst vil vi markere Konrad Erikssons avhandling om drevsjømålet. Da blir det også jubileumsfest og en gammeldags gudstjeneste i kirken. Og vi må ikke forglemme at Femundløpet 24. juni arrangeres for 50. gang, sier Bo Berndtsson.