Kulturplanen er bare starten

KULTURPLAN: Mari Solbrekken har i ett og halvt år laget kulturminneplan for Åmot. Nå er den ute til høring. Dag Hoffman til venstre.

KULTURPLAN: Mari Solbrekken har i ett og halvt år laget kulturminneplan for Åmot. Nå er den ute til høring. Dag Hoffman til venstre. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Helt siden siste istid har det vært bosettinger ved Osensjøen. Nå har kommunen laget en oversikt over 72 kulturminner.

DEL

Kulturminner skaper identitet. I Åmot er det funnet steinalderbosettinger som er over 8.000 år gamle, ved Osensjøen. At det var folk i området relativt kort tid etter isen hadde gått, kan gi en egen fryd over å være åmoting.

Men det er ikke bare arkeologisk kulturminner som steinalderbosettinger. For at Forsvaret skulle kunne etablere seg, måtte det gjøres en omfattende kulturminneregistrering. Det medførte et nasjonalt stort antall registreringer. Blant annet kølgroper og fangstanlegg.

Men Åmots kulturhistorie er mer enn det. I kommunens nye kulturminneplan har de prioritert sju områder. Å bli registrert som et kulturminne, betyr at det skal tas ekstra vare på, og bidra til å styrke identitet og særpreg.

I tillegg til de arkeologiske, er det satt opp en oversikt over kulturminner fra landbruket, skog og tømmerfløting, samferdsel, tekniske og industriell kulturminner, bygningshistorie og krigsminner.

Planen har samlet åtte gårdsanlegg, en slått, miljø, seter, grend og et sagnomsust sted, Smørsteinen, under kulturminner fra landbruket.

Under skog og tømmerfløting er det samlet 21 ulike anlegg innen tømmerfløting, dammer, bygninger, kanaler og skådammer.

11 veger, bruer og gater, som Tollef Kildes gate, er samlet innen kategorien samferdsel.

Av tekniske og industrielle kulturminner er Rena Kartonfabrikk opplagt, tillegg til seks verk til.

Ti bygninger, der prestegården har status som fredet, mens de fire kirkene er såkalt listeført.

Av krigsminner har Åmot både trefninger, flyktningruter, fangeleirer og skjulested, i alt seks kulturminner.

Alle de 72 kulturminnene er lagt ut på kommunens nettside. Mandag er det åpent møte der folk kan komme med innspill. Siste frist er 27. mars.

Artikkeltags