Ønsker kandidater til Vernepris 2017

SATT I STAND: Nedre Myre i Os kommune ble reddet av ekteparet Bergen fra Nederland, som mottok Verneprisen 2016 for sin store innsats.

SATT I STAND: Nedre Myre i Os kommune ble reddet av ekteparet Bergen fra Nederland, som mottok Verneprisen 2016 for sin store innsats.

Artikkelen er over 3 år gammel

Fortidsminneforeningen i Hedmark skal dele ut Vernepris 2017 i mars og ønsker forslag til kandidater.

DEL

Frist for lansering av kandidater er 1. februar 2017.

Fortidsminneforeningen i Hedmark har gjennom mange år delt ut en vernepris, en påskjønnelse til eiere, enkeltpersoner eller grupperinger som har gjort en stor innsats for å ta vare på kulturarven og bygningskulturen i fylket.

«Med prisen vil vi påskjønne eiere, håndverkere eller ildsjeler som har gjort en spesiell innsats for et enkeltobjekt, et definert miljø eller et sammenhengende landskapsområde. Prisen deles ut for pleie, vedlikehold eller istandsetting av bygninger, bygningsmiljøer eller andre typer fortidsminner hvor autentisitet, egenart, aldersverdier og virkelighetsnærhet til fortiden er sentrale kriterier», heter det i forskriftene for prisen.

Verneprisen 2017 kunngjøres på foreningens årsmøte midt i mars og deles ut på et spesielt arrangement i løpet av forsommeren.

– Det er mange som gjør en stor innsats for å ta vare på og føre videre den rike bygningsarven i fylket, så vi regner med mange verdige kandidater, sier styreleder Per Hvamstad.

Artikkeltags