Har friskmeldt og gjenåpnet deler av Klevfos for publikum

LETTET: – Det er veldig befriende å kunne fortelle at nå åpner vi dørene igjen, sier Håkon Tosterud, formidler og daglig leder ved Anno Klevfos Industrimuseum.

LETTET: – Det er veldig befriende å kunne fortelle at nå åpner vi dørene igjen, sier Håkon Tosterud, formidler og daglig leder ved Anno Klevfos Industrimuseum.

Artikkelen er over 2 år gammel

Størsteparten av publikumslokalene på Klevfos industrimuseum ble gjenåpnet torsdag. Arbeidet med å fjerne gamle kjemikalier fra da fabrikken var i drift, må vente til finansieringen er på plass.

DEL

For publikum og ansatte er det helt trygt å oppholde seg i den delen av museet som nå er gjenåpnet. Det forsikrer daglig leder Håkon Tosterud.

– Alt som er lagret av gamle kjemikalier, er i separate rom som er solid avlåst. De delene av museet som vi nå gjenåpner er friskmeldt, sier han.

Det var i slutten av juli at Anno Klevfos Industrimuseum i Løten måtte stenge fabrikkbygningen og Hasselbakken av sikkerhetshensyn. Årsaken var at det ble oppbevart kjemiske stoffer som ble brukt til papir- og celluloseproduksjonen fram til 1976, da fabrikken la ned driften.

– Kjemikaliene er i hovedsak lagret i flasker, fat og tønner, og en del av denne emballasjen begynner å bli sliten. For å være føre var valgte vi å stenge deler av museet, mens vi skaffet oss en oversikt, sier Tosterud.

Alt må fjernes

Nå er situasjonen nøye kartlagt og vurdert av fagfolk. Konklusjonen er at alt som er lagret av gamle kjemikalier, bør fjernes.

– Det dreier seg blant annet om en stor mengde soda, som er et stoff som eter seg inn i tegl og gjør at bygningen forvitrer, sier Håkon Tosterud.

Han anslår at arbeidet med å fjerne spesialavfallet vil koste «noen hundre tusen» kroner.

– Vi er i gang med å hente inn priser nå, sier museumslederen på Klevfos.

Riksantikvaren er informert og uttrykker stor forståelse, men har ingen penger å bidra med i år, ifølge Tosterud.

– Men vi vil sende en søknad og be om forhåndstilsagn for ei ramme, sier han.

Museet vil også lete etter midler andre steder.

– Vi må vite at vi kan betale før vi starter, sier Tosterud.

Utsetter Arbesdaer

Munch-senteret på Klevfos har holdt åpent som vanlig. Fra og med torsdag kunne museet også gjenoppta formidlingen i Hollenderiet og produksjonslinja i fabrikklokalene.

– Cellulosekokeriet og sodahuset vil fortsatt være stengt, opplyser Tosterud.

En planlagt forestilling med «Arbesdaer» i august utgår, men vises søndag 24. september. Om også allsangkvelden 31. august blir utsatt, er foreløpig ikke avgjort.

LES OGSÅ: Munch-turister møter stengte dører i helgene

Artikkeltags